Jeanine Schreurs

Jeanine Schreurs

“Better nouveau than never” – Groucho Marx

Lift - groep De Bilt
Koningin Máxima bezoekt Maastricht
Lesmateriaal Lift je Leven programma

Met de resultaten van mijn onderzoeken heb ik een nieuwe aanpak ontwikkeld voor leefstijl verandering: het Liftjeleven actieprogramma. Het programma helpt mensen om bewuster en effectiever te worden op het gebied van geld, groen, gezondheid & welbevinden. Het actieprogramma geeft handvatten zodat echt aan gedragsverandering gewerkt wordt. Een belangrijk pluspunt is dat de deelnemers werken aan thema’s die voor henzelf belangrijk zijn. Het is dus geen prefab cursus maar een persoonlijk veranderproces o.l.v. gecertificeerde begeleiders. Liftjeleven is door het Oranje Fonds erkend als belangrijke sociale innovatie in Nederland en was drieënhalf jaar deelnemer in het Groeiprogramma voor sociale ondernemers. Ook is de methode erkend als European Good Practice for Poverty AlleviationStichting LIFT is uitvoerder van dit programma en traint ook de begeleiders. Meer info vind je op www.stichtinglift.nl

Results of my researches have inspired me to develop the Lift your Life action program. The program helps people dealing more effectively with their finances, the environment and their health & well-being. The action program provides concrete tools for behavioral change. The fact that participants choose topics that are valuable for their own life, is an important plus. Therefore the LiftyourLife program is not a prefab course,  but a personal lifestyle change process coached by certified supervisors. In 2012 Lift your Life  has been recognized as an important social innovation by the Oranje Fonds, the largest endowed foundation in the field of social cohesion and wellbeing in the Netherlands. The Oranje Fonds financially supported its startup during 3 1/2 years. The method is also recognized as a European Good Practice for Poverty Alleviation. Foundation LIFT is the implementer of this program and provides as well the training of the supervisors. More info www.stichtinglift.nl